• Products

מדידה ובדיקה של ציוד

מדידה ובדיקה של ציוד

שירות מדידה ובדיקה:

כדי להבטיח את הסובלנות ופרמטרים אחרים עומדים בדרישות השימוש במוצר.זה תמיד צריך לעשות הרבה מדידות ובדיקות רלוונטיות.גומי ופלסטיק צ'נגדה מצוידים בציוד מדידה ובדיקה רב.אנו יכולים למדוד ולבדוק את המוצר כאשר הדגימה הראשונה של המוצר יוצאת.אם הגדלים אינם בגדר הסובלנות או שהם אינם יכולים לעמוד בדרישת הלקוח, נוכל לשנות את התבנית או את טכניקת התהליך, כך שיוכלו סוף סוף לעמוד בדרישה.